Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №26" Дніпровської міської ради

 

Охорона праці 

Накази, листи МОН

 

ПЕРЕЛІК

 

наказів МОН та наказів інших ЦОВВ, нормативно-правових актів КМУ, Президента України, Верховної Ради України (кодексів, законів, постанов, указів, розпоряджень тощо), якими керується сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності під час виконання власних повноважень


I. Накази МОН (крім зареєстрованих Міністерством юстиції):


1.   Наказ МОН від 19.07.2016 № 851 «Про введення в дію Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки

життедіяльності». http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5952-

2.    Наказ МОН від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», http://old.mon.gov.ua/ua/ab6ut-ministry/normative/5326-

3.    Наказ МОН від 20.12.2004 № 954 «Про затвердження Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти і науки У країни». http://katrvo.at.ua/lnform/Zivil_zahist/Nakaz_954.doc

4.    Наказ МОН від 15.02.2017 № 233 «Про стан військового обліку за 2016 рік та завдання на 2017 рік».http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6950-

5.    Наказ МОН від 26.11.2015 № 1239 «Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності» http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4767-

6.    Наказ МОН від 13.09.2016 № 1103 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 № 1239». https://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6211-

7.    Наказ МОН від 15.02.2017 № 234 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від - 26.11.2015 № 1239». http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6951-

8.    Наказ МОН від 11.09.2017 № 1266 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 № 1239». http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-11/7957/1266.pdf


II.  Накази МОН та інших ЦОВВ (зареєстровані Міністерством юстиції):


1.  Наказ МОН від 21.11.2016 № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну

підсистему кавчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2016 за № 1623/29753. http://zakon3.rada.gov.ua//laws/show/z1623-16

2.   Наказ МОН від01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасниківнавчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», зареєстровано в "Міністерстві юстиціїУкраїни 20.11.2001 за № 969/6160.http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0969-01

3.   Наказ МОН від 15.08.2016 № 974«Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних.закладів та установ системи освіти України», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУ країни 08.09.2016 за № 1229/29359. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/zl229-16

4.    Наказ МОН від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за № 806/12680. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06

5.  НаказМОН від 07.10.2013 №-1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.10.2013 за № 1809/24341.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/zl809-13

6.  Наказ МОН від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1093/6284.

   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1093-01.

7.  Наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», зареєстровано в Міністерстві  юстиціїУ країни 15.02.2005 за № 231/10511. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05.

8.  Зміни затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 № 140.

9.  Наказ Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці» зареєстровано в Міністерстві юстиціїУ країни 01.12.2004 за № 1526/10125. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/zl526-04

10.  Наказ МВС від 21.10.2014 № 1112«Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУ країни 05.11.2014 за № 1398/26175.http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1398-14

11.  Наказ МВС від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУ країни 05.03.2015 за № 252/26697 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15

12.   Наказ МОЗ від 31.03.1994 № 46 «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх», зареєстровано в МЮУ країни 28.07.1994 за № 176/385.http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0176-94

13.   Наказ МОЗ від 29-12.1993 № 256 «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУ країни 30.03.20151994 за № 51/260.    http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0176-94

14.   Наказ СБУ від 12.08.2005 № 440 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУ країни 17.08.2005 за № 902/11182.;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05

 


III.  Кодекси та закони України:


       

1.   Кодекс цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35,

сі.458). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

2.  Закон У країни «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради У країни (ВВР). 1993, № 44. с п416). http://zakon3.rada.gov.mi/laws/show/3543-12

3.  Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» Законвведено в дію з дня опублікування - 12 травня 1992 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 25 березня. 1992 року N 2233-XII).http://zakonЗ.rada.gov.ua/laws/show/2232-12

4.  Закон України  «Про оборону України» (Відомості Верховної Ради України. 1992 р. N 9. ст. 106; 1993 р  N 44. ст. 420; 1994 р., N 45. ст. 410; 1995 р.. N 38. ст. 284)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1932-12

5.  Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 N389- VШ.http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/389-19

 

 

6.  Закон України «Про державну таємницю» (Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994, N16 ст.93).http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12

7.  Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. N 15, cT.73).http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2245-14/ed20120213

8.  Закон України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 49. cT.668).http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12


IV.  Укази Президента України:


1.  Указ Президента України «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» Затверджено Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008

 

2.   Указ Президента України «Про затвердження військово-адміністративного поділу території України» Затверджено Указом Президента Українивід 5 лютого 2016 року № 39. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/39/2016


V.  Постанови та розпорядження КМУ:


1.   Постанова КМУ від 28 грудня 2000 р. № 1921 «Положення про військово-транспортний обов'язок» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015р. № 405).http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/405-2015-%D0%BF

2.   Постанова КМУ від 19.10.2016 р. № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних              носіїв              інформації, що містять службову інформацію» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-%D0%ВF

3.   Постанова КМУ від 23.10.2013 р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту»http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/819-2013-%D0%BF

4.   Постанова КМУ від 07.12.2016 р. № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення                      

військового обліку призовників і військовозобов'язаних»,  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF

5.   Постанова КМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчаннянаселеннядіямунадзвичайних ситуаціях» http://zakonЗ.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF

6.   ПостановаКМУ від 17.07.2013 р. № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони».http://zakon2.rada.goy.ua/laws/show/564-2013-%D0%B1

7.   Постанова КМУ від 27.04.2006 р. № 587 «Про затвердження Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу». http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/587-2006-%D0%BF

8.   Постанова КМУ від 26.01.2015 р. № 18«Про Державну комісію з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій».http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/18-2015%D0%BF

9.   Постанова КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних- випадків. професійних захворювань і аварій на виробництві».  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-%D0%BF

10.   Постанова КМУ від 17.11.1997 р. № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» http://zakon3.radа.gov.ua/laws/show/1290-97-%D0%ВF

11.   Постанова КМУ від 16.11.2001 р. № 1567 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня».http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1567-2001-%D0%BF

12.   Постанова КМУ від 04.02.2015 № 45 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час».(гриф обмеженого доступу).

13.   Постанова КМУ від 27.09.2017 р.. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту», http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%25ВF

14.   Розпорядження КМУ від 18.03.2015 р. № 493-р «Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час».(гриф обмеженого доступу).

15.   Розпорядження КМУ від 01.02.2012 р. № 58-р «Про затвердження плану заходів щодо проведення просвітницької роботи з населенням, яке проживає в зонах спостереження атомних електростанцій».http://zakon2.гаda.gov.ua/laws/show/58-2012-%D1%80

16.   Розпорядження КМУ від 14.06.2017 р. № 481-р «Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року». http://zakonЗ.rada.gov.ua/laws/show/481-2017-%D1%80

17.   Розпорядження КМУ від 11.01.2017 р. № 9-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2017piк»http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249657431

18.   Розпорядження КМУ від 08.11.2007 р. № 980-р «Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру».

http://zakonЗ.rada.gov.ua/laws/show/980-2007-%Dl%80

19.   Розпорядження КМУ від 23.11.2015 р. № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 poку» http://kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679